Het Vlaams Kwartier

Het Vlaams Cultureel Kwartier werd in 2003 opgericht door Bert Vanheste, destijds universitair hoofddocent aan de letterenfaculteit van de Radboud Universiteit, die helaas in 2007 is overleden. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een culturele speler in het Nijmeegse veld die te allen tijde een brug slaat tussen het Vlaamse en het Nederlandse op cultureel en maatschappelijk terrein.

Wij hebben jarenlang met het bestuur, de Raad van Toezicht en een enthousiaste groep vrijwilligers onze programma’s kunnen aanbieden in een eigen accommodatie in het Vlaams Arsenaal op basis van een structurele subsidie van de gemeente Nijmegen, met projectsubsidies en met sponsorbijdragen. De tijd van structurele gemeentesubsidie ligt nu achter ons. Met ingang van 2015 moeten wij op eigen kracht koersen.

We hebben sinds kort een contract met Bibliotheek de Mariënburg, al jaren onze belangrijkste samenwerkingspartner, waarmee we diverse programma’s gezamenlijk uitvoeren en vanwaaruit Heidi Koren voor ons als programma-coördinator werkt voor enkele uren per week.

Voorts brengen we programma’s in samenwerking met LUX en anderen, misschien in de toekomst ook in en met de Lindenberg.

De Raad van Toezicht is opgeheven. De leden zijn nu adviseur van het bestuur. André Dumont, jarenlang penningmeester en dé vrijwilliger van het VCK, heeft afscheid genomen van het bestuur. Ton van Stiphout is hem opgevolgd.

In de komende jaren willen wij onze programma’s vernieuwen en uitbreiden. Ook willen wij reeds bestaande samenwerkingsverbanden met de Radbouduniversiteit en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag intensiveren. Ook deBuren in Brussel en de Brakke Grond in Amsterdam zijn zusterorganisaties waarmee wij de samenwerking willen intensiveren.