Het vlaamskwartier is door de belastingdienst  aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Ons jaarverslag over 2016 vind u in dit pdf bestand.

De balans over 2016 staat hier, en hier kunt u onze resultaten rekening bekijken. De accountantsverklaring vind u in dit pdf bestand.