Welkom bij het Vlaams Kwartier

Het Vlaams Cultureel Kwartier, afgekort VCK, werkt sedert 2004 in de Nijmeegse regio en stelt zich ten doel om de Vlaams-Nederlandse samenwerking te bevorderen op cultureel en maatschappelijk terrein. Het VCK is een Nederlandse stichting en werkt onafhankelijk van enige overheid. Wel ontvangt de stichting sedert 2009 een structurele subsidie van de Gemeente Nijmegen en ontvangt naast entreegelden programsubsidies uit meerdere fondsen (onder andere Vlaamse vertegenwoordiging, Algemeen Nederlands Verbond, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Nijmegen) en sponsoring van enkele bedrijven. Het VCK is een vrijwilligersorganisatie onder leiding van het bestuur en heeft geen personeel in dienst. Tot 1 januari 2013 voerde het VCK zijn programma uit op de zolderverdieping van Het Arsenaal, het vroegere Regionaal Archief. Uit kostenoverwegingen en ook om meer energie te kunnen steken in de inhoud van de programma’s heeft het bestuur besloten deze locatie te verlaten.

In het kader van de gewijzigde cultuurpolitiek van de Gemeente Nijmegen heeft het bestuur samenwerking gezocht met gelijkgerichte cultuurinstellingen en heeft die gevonden bij De Bibliotheek de Mariënburg en LUX waarmee sedertdien gezamenlijk programma’s zijn ontwikkeld en uitgevoerd op het terrein van de literatuur en cyclisme op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast huurt het VCK ruimte voor de uitvoering van programma’s die uitsluitend op eigen naam worden uitgevoerd. Programma’s op het terrein van muziek, film, literatuur, theater, dans, woord en debat, filosofie, sport en cultuur- historie. We zijn heel tevreden over de ingeslagen weg sinds het begin van dit jaar en hopen ondanks de ongewisse toekomst van een kleine culturele organisatie zoals het VCK onze positie binnen het Nijmeegse culturele aanbod te handhaven en zo mogelijk verder uit te bouwen.

Inhoudelijk, en daar gaat ’t om, zijn we een heel eind gekomen sinds in 2004 de eerste cursus van start ging over Nijmeegse schrijvers. In de loop van de jaren zijn zeer uiteenlopende programconcepten ontwikkeld en in uitvoering gebracht. Van kleinschalige poëziemiddagen met twee dichters en 20 trouwe bezoekers tot massale koersmanifestaties met 150 fietsfanaten. Maar in alle gevallen was de Vlaams-Nederlandse podiumsamenstelling en de programmatische culturele diversiteit integraal onderdeel. Bij dit programmaboekje is een inlegvel toegevoegd. Daarin kunt u zien wat het VCK in het komende seizoen allemaal in petto heeft. Dat is het gegarandeerde minimum, er komt nog meer bij. Blijf op de hoogte, neem de Nieuwsbrief in huis. Zie hiervoor www.vlaamskwartier.nl